Wat houdt CQ-Index in?

Binnen diverse sectoren werken organisaties samen om de kwaliteit van geleverde zorg meetbaar en transparant te maken met behulp van kwaliteitsindicatoren. Met deze zorginhoudelijke indicatoren wordt de kwaliteit van zorginhoudelijke aspecten gemeten.

Daarnaast is het belangrijk om ervaringen van cliënten inzichtelijk te maken. Deze ervaringen worden inzichtelijk gemaakt met behulp van cliëntgebonden indicatoren.

De CQ-Index is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Dankzij de systematische toepassing van deze algemene meetstandaard, worden ervaringen met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt.