Kort door de bocht politiek

Misleidende eindconclusie door wetenschapsjournalist broer scholtens

Wetenschapsjournalist Broer Scholtens en auteur van (VtdK) Kwakzalverij.nl heeft in 2016 samen met de heer Van den Berg: bestuurslid van Kwakzalverij.nl, een klacht op persoonlijke titel ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) betreffende misleidende reclame-uitingen door Xlens BV. Xlens was hierdoor verrast omdat het maandelijks meer dan 4 miljoen lezers bereikt en tot dan toe geen opmerkingen of klachten ontvangen had.

Misleidende eindconclusie door wetenschapsjournalist Broer Scholtens naar aanleiding van de uitspraak in 2016 van de reclame code commissie (rcc).

Wat was het oordeel van de RCC nu eigenlijk?
Het RCC beoordeelt reclame uitingen en heeft ten aanzien van Xlens bepaalt dat: “Het bedrijf Xlens mag de kwalificatie “wetenschappelijk bewezen” en “hét hulpmiddel bij dyslexie” niet meer gebruiken”. De RCC doet geen uitspraken over de werking van producten.

Welnu, geheel wat anders dan de eindconclusie die Broer Scholtens in de kop van zijn artikel naar aanleiding van de uitspraak schrijft: Xlens-kleurenbrillen helpen niet bij dyslexie. Waarschijnlijk is de toegepaste journalistieke “vrijheid” het meest passend bij het publiek van Kwakzalverij.nl terwijl ook de heer Scholtens goed weet dat consumentenonderzoek aantoont dat velen profijt hebben van Xlens kleurenfilters.

Onafhankelijk en objectief tevredenheidsonderzoek door Tevreden.nl geeft aan dat het nieuwsbericht op de website van Kwakzalverij (VtdK) genuanceerd moet worden.

Waarom heeft Xlens niet gereclameerd?
Xlens neemt klachten serieus, zeker als dit in strijd is met regelgeving. Al vóór de eerste uitspraak van de RCC heeft Xlens de twee klachten van VtdK serieus genomen en heeft Xlens de desbetreffende uitingen direct aangepast. Ná de uitspraak van de RCC hebben wij als Xlens organisatie getracht de aanpassingen verder zo goed mogelijk door te voeren en zijn wij inmiddels met een gerenommeerde Universiteit en dyslexie specialisten de eerste stappen aan het maken voor de gevraagde wetenschappelijke onderbouwing door onderzoek dat aan alle richtlijnen voldoet. Gezien de behaalde resultaten uit het verleden zien wij dit onderzoek positief tegemoet.

Diverse onafhankelijke instanties hebben Xlens kleurenfilter onderzocht omdat zij nieuwsgierig zijn naar de verklaring van de werking. Xlens ondersteunt onderzoeken zoveel als het kan. Zo werkt het vrij mee aan een onderzoek, opgezet door wetenschappers in samenwerking met een bekende Nederlandse Universiteit, ongeacht wat de uitkomst en publicatie van dit onderzoek zal zijn. Dat de huidige bewijzen door bijvoorbeeld een kleinschalige opzet volgens sommige wetenschappers als ‘dun’ worden gezien, is voor ons natuurlijk jammer en vormt een stimulans om de bewijsvoering te verbreden.

Xlens gebruikers bewijzen de werking
Het belangrijkste bewijs vormt voor ons echter de praktijk waarin we zovelen soms levensveranderend kunnen helpen. Veruit de meeste klanten kunnen niet meer zonder hun Xlens bril. Gebruikers betalen de bril echt alleen als het ook iets voor hun oplevert. Wij hanteren niet voor niets niet-goed-geld-terug-garantie om iedereen die een Xlens bril aanschaft te beschermen tegen een des-investering. Er is voor ons dan ook geen betere bewijsvoering dan de inmiddels duizenden tevreden gebruikers.

Ervaar zelf wat Xlens voor u of uw kind kan betekenen.