Hoe Xlens gebruikers de bril ervaren

Onafhankelijk onderzoek onder 269 Xlens gebruikers door FeedBack company

Een onafhankelijk onderzoek onder 269 Xlens gebruikers laat zien dat leesklachten en leesgerelateerde klachten door het gebruik van de Xlens bril zijn verminderd of verdwenen.

Het onderzoek is uitgevoerd door een toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksbureau Feedback Company (voorheen Tevreden.nl) dat is aangesloten bij de MOA en de ESOMAR richtlijnen volgt. Tevens is het onderzoeksbureau CQI geaccrediteerd om onderzoeken in de zorg uit te voeren.

Op basis van het aantal reacties zijn, met 95% zekerheid, betrouwbare conclusies te trekken (Onderzoek is uitgevoerd in de periode september-oktober 2016).

Het onderzoek richtte zich op de volgende kwalificaties waarbij de Xlens gebruikers hebben aangegeven dat klachten waren verminderd of verdwenen.

Dansende of wazige letters

93%

Niet begrijpen wat er staat

78%

Langzaam lezen

84%

Vermoeid uit school / werk

86%

Ondertiteling niet kunnen volgen

74%

Hoofdpijn of migraine

90%

Moeite met concentreren

85%

Wat houdt CQI in?

Binnen diverse sectoren werken organisaties samen om de kwaliteit van geleverde zorg meetbaar en transparant te maken met behulp van kwaliteitsindicatoren. Met behulp van deze zorginhoudelijke indicatoren wordt de kwaliteit van zorginhoudelijke aspecten gemeten.

Daarnaast is het belangrijk om de ervaringen van cliënten inzichtelijk te maken. Ervaringen van cliënten worden inzichtelijk gemaakt met behulp van cliëntgebonden indicatoren.

De CQ-Index is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Dankzij de systematische toepassing van deze algemene meetstandaard, worden ervaringen met de zorg, op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt.

Ervaar zelf wat Xlens filters kunnen betekenen.