Over X-Lens

Leesproblemen staan los van intelligentie. Soms zijn je leesvaardigheden, vanwege leesklachten, niet in overeenstemming met je IQ. Dat kan anders!

X-lens heeft als doel om bij kinderen en (jong)volwassenen met leesproblemen (die hierdoor een significante achterstand hebben ten opzichte van leeftijdsgenoten) eruit te halen wat erin zit op het gebied van leren en lezen. Zonder oefenen of medicatie.

Omdat gebruikers van X-lens filters makkelijker en beter kunnen lezen en informatie verwerken, kunnen ze presteren op hun eigen niveau en uitstromen op het niveau dat bij ze past. We weten dat dit op de lange termijn beter is voor hun welzijn en daarmee ook voor de maatschappij.

Hoe bereiken we dat?

Dit doen we met onze speciale kleurenfilters, die we als gekleurde brillenglazen op de markt brengen. De kleurenfilters zijn lichtprikkeldempend. Ze zorgen, door selectieve absorptie van het licht tussen de 400 en 800 Nm, ervoor dat de lichtinval en lichtprikkelverwerking (frequentie en intensiteit) van de ogen naar de hersenen worden gecorrigeerd. Hierdoor treedt er direct vermindering en verbetering op. Elke kleur filter heeft zijn eigen specifieke filtering.

De filters zorgen dat de beeldoverdracht van ogen naar hersenen beter verloopt. Hiermee verminderen of verdwijnen leesproblemen en/of lees(gerelateerde)klachten. Zonder extra oefenen of medicatie.

Onze diensten en producten

Ter ondersteuning ontwikkelden we enkele onderzoeken, waarmee we op een snelle en betrouwbare manier kunnen testen of onze kleurenfilters bij iemand helpen of niet.

[blok: Wil je van je leesklachten af en lezen op je eigen niveau?! Kom dan testen hoe je leest. Meer dan de helft van degene die komt testen ervaart meer rust en gaat makkelijker lezen.]

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, omdat we weten dat hoe specifieker we het maken, hoe beter we kunnen helpen.

• Onderzoeksresultaten zijn direct meet- en merkbaar;
• Leesproblemen verminderen of verdwijnen op een natuurlijke manier;
• Leesvaardigheid gaat omhoog;
• Eventuele leesachterstand wordt kleiner of verdwijnt.

Ontwikkeling van leesvaardigheid

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het visuele verwerkingsvermogen van kinderen en (jong)volwassenen in relatie tot de ontwikkeling van technische leesvaardigheid. Leesvaardigheid is één van de belangrijkste vaardigheden die mensen zich in het onderwijs eigen maken. De gevolgen van niet goed technisch kunnen lezen zijn ingrijpend, omdat ze negatieve effecten hebben voor het begrijpend lezen, het gedrag, de schoolloopbaan en het latere maatschappelijk functioneren.

Er is gebleken dat het dragen van de X-lens bril bij meer dan 50% van de mensen met leesproblemen zorgt voor minder of geen lees(gerelateerde) klachten. De effecten van de kleurenfilters zorgen volgens de gebruikers onder andere voor een verbeterde leessnelheid, verbeterd leesbegrip en de ervaring dat letters ‘niet meer bewegen’. De afgelopen jaren hebben meer dan 8.000 mensen een X-lens onderzoek gedaan en ruim 4.000 mensen hebben ervaren dat de kleurenfilters een hulpmiddel zijn bij het verminderen of verhelpen van leesproblemen en leesgerelateerde klachten. Uit dit onderzoek blijkt dat vanuit empirische waarnemingen resultaten worden behaald en veel kinderen en (jong)volwassenen baat hebben bij deze oplossing.

RafenMorris 01 RGB min scaled

Hoe kunnen wij je helpen?

Ontdek hoe X-lens jou of je kind kan ondersteunen met innovatieve, gepatenteerde kleurenfilters die het lezen makkelijker maken.

Test jouw leesvaardigheid
met kleur

Doe de gratis online test

Ontmoet
onze experts

Afspraak maken

Artikelen om te lezen

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de
X-lens nieuwsbrief