Onafhankelijk onderzoek onder 269 Xlens gebruikers

Onafhankelijk Xlens onderzoek laat zien dat leesklachten zijn verminderd of verdwenen

Xlens heeft inmiddels meer dan 4.000 gebruikers in Nederland. Maar wat vinden klanten van onze dienstverlening en hoe tevreden zijn zij over de Xlens kleurenfilters?
Om een goed beeld te krijgen van het effect van kleurenfilters bij Xlens gebruikers met specifieke leesklachten en de kwaliteit van de dienstverlening, is er voor gekozen het onderzoek uit te besteden om zo een onafhankelijke rapportage te verkrijgen. Het Xlens onderzoek is uitgevoerd door het toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksbureau Feedback Company (voorheen Tevreden.nl) dat is aangesloten bij de MOA en de ESOMAR richtlijnen volgt. Tevens is het onderzoeksbureau CQI geaccrediteerd om onderzoeken in de zorg uit te voeren.

Op basis van het aantal reacties zijn, met 95% zekerheid, betrouwbare conclusies te trekken (Onderzoek 2016).

Het onderzoek is gebaseerd op de volgende criteria:

Dansende of wazige letters

93%

Niet begrijpen wat er staat

78%

Langzaam lezen

84%

Vermoeid uit school / werk

86%

Ondertiteling niet kunnen volgen

74%

Hoofdpijn of migraine:

90%

Moeite met concentreren

85%

Mensen met leesproblemen en visuele dyslexie ervaren veel klachten die worden veroorzaakt door een verstoorde of verkeerde overdracht van lichtprikkels van ogen naar hersenen. De gepatenteerde kleurenfilters van Xlens zijn lichtprikkel dempend en zorgen er voor dat de lichtinval en lichtprikkelverwerking, door een selectieve absorptie van het licht, van ogen naar hersen op een dermate manier worden gecorrigeerd dat er direct verlichting en verbetering op treed. Bestaande leesgerelateerde klachten en leesproblemen zullen direct verminderen en kunnen bij correct gebruik verdwijnen. Lees hier de ervaringen van een aantal Xlens gebruikers of bekijk hun video’s.

Wat houdt CQI in?

Binnen diverse sectoren werken organisaties samen om de kwaliteit van geleverde zorg meetbaar en transparant te maken met behulp van kwaliteitsindicatoren. Met behulp van deze zorginhoudelijke indicatoren wordt de kwaliteit van zorginhoudelijke aspecten gemeten.

Daarnaast is het belangrijk om de ervaringen van cliënten inzichtelijk te maken. Ervaringen van cliënten worden inzichtelijk gemaakt met behulp van cliëntgebonden indicatoren.

De CQ-Index is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Dankzij de systematische toepassing van deze algemene meetstandaard, worden ervaringen met de zorg, op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt.

Ervaar zelf wat Xlens filters kunnen beteken.